Prevádzkovateľ: VictoriaFox s.r.o.
Sídlo spoločnosti: A.Grznára 1389/11 , Topoľčany 95501
Telefonický kontakt: 0944 134 100
Po-Pi 11:00 – 12:00
IČO: 47681071
DIČ: 2024045001
 
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  36932/N

                             

Bankové spojenie: Tatra banka , a.s : číslo účtu :2924912367/1100

IBAN : SK2411 00 00 00 00 292 491 2367

 

Orgán dozoru pre Nitriansky kraj:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024 

 

Reklamácie
a žiadosti o výmenu, prípadne vrátenie tovaru: info@victoriafoxofficial.sk - ak nám zasielate späť tovar na e-mail info@victoriafoxofficial.sk , nám prosím zašlite číslo zásielky , urýchlite priebeh vybavenia reklamácie

v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spolupráce , dostupnosti tovaru , rozmerov píšte na info@victoriafoxofficial.sk